Đặc sản

Chuối Sứ Sấy

30.000₫

Chuối Sứ Sấy mè

30.000₫

Khoai Lang dẻo

48.000₫

Bánh tráng mắm ruốc

30.000₫

Bánh tráng Bò sa tế

33.600₫

MỨT DÂU

55.200₫

KHOAI LANG SẤY HÀNH

32.500₫

KẸO DÂU TẰM

24.000₫

KẸO DÂU TÂY

24.000₫

KHOAI TÂY SẤY PHÔ MAI

30.000₫

CHUỐI LABA SẤY DẺO

42.000₫

THƠM MẬT SẤY MUỐI ỚT

54.000₫

Sản phẩm đã xem