• Nhập mã LYNNHRECA để được giảm 5% sản phẩm thương hiệu LYNNHRECA
  • Nhập mã LYNNHRECA để được giảm 15% tổng giá trị đơn hàng. Số lượng có hạn
  • Nhập mã TET2022 để được giảm 5% sản phẩm thương hiệu LYNNHRECA
  • Nhập mã VUITET để được giảm 5% sản phẩm thương hiệu LYNNHRECA

Chuối Sứ Sấy

30.000₫

Chuối Sứ Sấy mè

30.000₫

Khoai Lang dẻo

48.000₫

Bánh tráng mắm ruốc

30.000₫

Bánh tráng Bò sa tế

33.600₫

KHÔ CÁ TRẠCH LOẠI 1

960.000₫