Khô các loại

KHÔ CÁ TRẠCH LOẠI 1

960.000₫

KHÔ CÁ THÒI LÒI

780.000₫

KHÔ CÁ SẶC LOẠI TRUNG

380.000₫

KHÔ CÁ LƯỠI TRÂU LOẠI 1

260.000₫

KHÔ CÁ KÈO

630.000₫

KHÔ CÁ CHỈ VÀNG LOẠI 1

290.000₫

Sản phẩm đã xem